KOSTURMA (KOSTROMA)


Rusya Federasyonu’nun kuzeybatı kesiminde, Volga Irmağı kıyısında, Moskova’nın 320 km kuzeydoğusunda yer alan bir şehirdir. 1152’de Yuri Dolgoruki tarafından kurulduğu sanılmakla birlikte, kentle ilgili en eski tarihî kayıt 1213 yılına aittir. Volga ticaret yolunda kilit bir konumda bulunması nedeniyle şehir, 1329 yılında Moskova tarafından kendi topraklarına ilhak edildi.

Üstad Bediüzzaman, l. Dünya Savaşında milis kuvvetleri gönüllü komutanı olarak savaşa katıldı ve Ruslara esir düştü. Önce Kosturma eyaletinin Kilogrif kasabasına, daha sonra da Kosturma içlerindeki büyük esirler kampına sevkedildi. İki buçuk yıl Rusya’da esir hayatı yaşadıktan sonra bir keramet eseri olarak oradan firar eden Bediüzzaman Varşova, Berlin, Viyana ve Sofya üzerinden İstanbul’a geldi.