KUDÜS


İslâm’ın kutsal şehirlerinden birisidir. Beytü’l-Makdis, el-Kuds ve Kuds-i Şerif isimleriyle de anılır. İbranicede “Yeruşalim” adıyla bilinir. Müslümanlar gibi Yahudiler ve Hıristiyanlarca da kutsaldır.

Kudüs’te kutsal olan yapılar Haremü’ş-Şerif içinde yer alır. Şehirden büyük surlarla ayrılan Haremü’ş-Şerif’te Mescidü’l-Aksâ ve Kubbetü’s-Sahrâ bulunur. Kudüs’te eski Süleyman Mabedinin bulunduğu yerde inşa edilmiş olan Mescidü’l-Aksâ, “En uzak mescit” anlamına gelir ve bu tabir İsrâ Sûresinin ilk âyetinde zikredilmiştir.