"Ve şu havâlide en az ümid ettiğim ve o da geç uyandığı halde en ileri gittiği bir işarettir ki, o da bir Hulûsi-i Sânîdir, müntehaptır...” Buradaki "müntehap" manasını izah eder misiniz, her Nur talebesi irade-i İlahiye ile seçilmiyor mu?..


"Her Nur talebesi ilahi irade ile seçiliyor." ifadesinin mahzurlu ve yanlış anlaşılmaya müsait yönleri var.  

Birinci mahzur, sanki insan iradesinin hiçbir önemi ve tesiri yokmuş izlenimi veriyor. Oysa Allah insanlara bir tercih hakkı sunmuş ve muamelesini de bu tercihe göre yapıyor.

İkinci mahzur, "Nur talebeleri Allah tarafından seçilmiş mümtaz insanlar..." cümlesi, Nur mesleğine aşina olmayanlar tarafından ciddi bir eleştiri konusu oluyor. Ve Risale-i Nur'un asıl amacı olan iman hizmetini gölgeliyor.

Üstadımızın "Hulusi ve Hüsrev gibi şahsiyetler bu zor zamanda ve bu zor hizmetimizde Allah’ın bir ihsanı bir ikramı olarak bize yönlendirilmiş." ifadesi, makul ve anlaşılır bir ifade olabilir, ama bütün Nur talebeleri seçilmiş ve özel demek biraz iddialı ve abartılı bir ifade olur.

Risale-i Nur mesleği tahkik mesleği olmasından dolayı, böyle medarı tenkit ve ihtilaf iddia ve ifadelerden uzak durmalıdır.

Hem bu gibi mahrem kanaatler bir iddia bir fikir gibi ulu orta meydana atılmaz ve atılmamalıdır. Üstadımızın o dönemin şartları altındaki hususi iltifatını bu zamanda umumileştirmek doğru değildir, diye düşünüyoruz.