"Yani Fettâh isminin tecellîsiyle, basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılmasıdır." cümlesini izah eder misiniz?


Fettah, her şeyi en iyi cihetten açan ve her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek anlamlarına geliyor. Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan ve her şeyi hikmetle açan anlamlarına da geliyor.

Mesela, bir çekirdeğin içinde açılmaya ve gelişmeye müsait bir program bulunuyor. Bu programın dışarıya çıkıp gelişmesi için çekirdeğin sert kabuğunun çatlaması ve açılması gerekiyor. İşte Fettah ismi bu programı işletip geliştirmek için o sert kabuğu çeşitli kimyasalları sevk ve idare ederek deliyor ve açıyor.

Bu eylemi ve tecelliyi bütün yumurtalarda, tohumlarda, çekirdeklerde ve spermlerde düşünebiliriz. Allah’ın Fettah ismi bu kutucukları hikmetli bir şekilde açmamış olsa idi yer yüzünde hayat ve yaşam diye bir şey olmazdı.

Bir de bu açma işi alelade bir kırmak dökmek anlamında kullanılmıyor. Yumurtanın ne zaman açılacağı, hangi kimyasallar ile açılacağı, açılırken nasıl bir incelik ve nezaket ile açılacağı gibi hususlar ciddi bir ilim, irade, kudret ve hikmet ister. Çünkü o kutucukların içindeki hayat programları çok ince ve hassaslar. Azıcık sıcaklık sapmasında bile bozulabiliyorlar.

Fettah isminin maddi alemde böyle muazzam bir tecelli alanı olduğu gibi manevi alemlerde de benzer tecelli alanları bulunuyor. Bir insan bedenin olgunlaşması spermden başlayıp türlü türlü evre ve aşamalardan geçip ihtiyarlığa kadar nasıl gidiyor ve bu aşamalarda nasıl bir çok engeller Fettah ismi tarafından aşılıp açılıyorsa, aynısı insanın manevi kişiliğinin oluşması ve olgunlaşmasında da cereyan ediyor...