"Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk'ın cilvesidir." On Birinci Hakikat daha çok Hakîm ismi ile ilgili geliyor bana. Acaba "Hak" ile "Hakîm" isimleri arasındaki fark nedir?


Hak, varlığı ve ilahlığı inkâr edilemeyen, gerçekten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı izhar (gösterme, ortaya çıkarma) eden, ezeli ve ebedi olarak var olan demektir.

Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden en büyük dört delilden birisi de insan ve mahiyetidir. İnsanın bedeni, ruhu, duygu ve latifeleri incelendiğinde -ki bunların tamamına enfüsi alem denilmektedir- Allah’ın varlığı ve ilahlığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Kainat nasıl Allah’ın sanatı olması açısından tevhide bir delil ise, insaniyet kapısı da kainat kadar tevhide geniş ve güçlü bir delildir. İnsanın varlığı nasıl kak (gerçek) ise, tevhitte insan gibi haktır.

Hakim ismi de ayrı bir bab-ı tevhittir. İnsan gibi külli ve külliyetli bir varlığı bir isme bağlamak ve sadece bir isimle sınırlamak yanlış olur. İnsan mahiyet itibarı ile Allah’ın bütün isimlerine mazhar bir dev aynadır. Bu aynada her bir isim kendi mana ve hükmü ile parlak bir şekilde tecelli ediyor.

Hakim ismi ise hikmet sahibi olan, her şeyi yerli yerinde yapan ve her eşyaya sayısız fayda ve hikmetler takan ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplı ve güzel yapan demektir.