"Demek, bu beş vaktin her biri bir mühim inkılâp başında olduğu..." Burada "beş vakit" deniliyor; ancak teheccüd ve ikinci sabah namazı da işleniyor?


İkinci sabah namazı, bu büyük tasarruf ve nimet vakitlerinin döngüsüne ve sürekliliğine işaret ediyor. Yani Allah nimetlerini ve tasarruflarını her gün yeniden tazeliyor demektir.

Diğer bir anlam ise, ikinci dirilişe işaret ediyor. Dünyayı bir gün olarak düşünürsek, ikinci sabah namazı başka bir alemin girişi dünyanın bitişi oluyor, bu yüzden ikinci sabah vakti beşe dahil olmaz.

Teheccüd, kabir alemine işaret ettiği için, dünya ile ilgili olmuyor. Oysa beş vakit farz namaz ve vakitleri dünyaya bakıyor, dünyadaki nimet ve tasarrufla ilgili bir durumdur.