"Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. 'Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor.' diye rivayetlerden anlaşılıyor." İzah eder misiniz?


Tarih boyunca Türk milleti İslam’ın ordusu görevini üstlenmiştir; Selçuklu ve Osmanlı bunun en büyük ispatı niteliğindedir. Süfyan, Türk milletini yani İslam’ın ordusunu İslam’a karşı kullanmaya çalışacak, ama bunda uzun vadede başarılı olamayacak ve olamamış da.

"Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder."(1) 

Süfyanî deccalın en belirgin özelliği, Türkçülük perdesi altında dinsizliği Türkler içinde hakim kılmak olacaktır. Ama "Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor." Gerçekten de gün geçtikçe onun düşüncelerinin Türk milleti nezdinde zayıflayıp yok olmaya yüz tuttuğunu müşahede etmekteyiz.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.