Bediüzzaman'ın, savaş esnasında gönüllülere cesaret vermek için sipere girmeyerek avcı hattında dolaşması fıkhen caiz mi? Benim gibi sıradan kimseler bu halde vefat etse şehit mi olur, yoksa intihar gibi mesul müdür?


"Sivil hayatta bağırana, askerde de bağırmayana 'anormal' denir." diye bir laf vardır. Harp meydanında bu gibi durumlara kahramanlık ve fedakarlık deniyor. Fıkıh açısından normal şartlarda insanın kendini sakınması gerekir, ama öyle bir an gelir ki sakınmak caiz olmaz.

Üstadımızın, savaş esnasında gönüllülere cesaret vermek için sipere girmeyerek avcı hattında dolaşması, bir fedakarlık bir kahramanlık örneğidir. Savaş meydanına bazen öyle bir an olur ki, siperde saklanmak korkaklık, hücum ise cesaret olur. Yani anı gelince saklanacak, anı gelince hücuma kalkacaksın.

Nitekim Üstadımız yaralandıktan sonra, saatlerce bir derenin içinde düşman eline geçmemek için saklanmıştır...