"Şükür etmemekliği, nimetleri tekzip ve inkâr suretinde gösterip..." Şükürsüzlüğün "inkâr" ve "tekzib" olmasını açar mısınız?


"Şükür", nimetin arkasındaki eli görüp nimeti verene karşı minnet ve teşekkür etmektir. İnsan önce nimeti vereni görüyor, yani doğruluyor sonra da minnet ile teşekkür ediyor.

"Şükürsüzlük" ise, hem nimetin arkasındaki eli görmezlikten gelmek -ki bu bir yönü ile inkâr etmek mânasına gelir- hem de nimeti verene karşı nankörlük etmektir ve bunun içinde yalanlama da vardır.    

"İnkâr" ve "yalanlama" özü itibarı ile bir şeyi yok sayma ve doğrulamama mânasına geliyor. Şükürsüzlüğün temelinde de nimetten istifade edip, onu vereni yok saymak mânası bulunuyor.

Çok sevdiğimiz bir dostumuz bizi ziyafete çağırsa ve türlü türlü ikramlarla bizi memnun etse; biz de o yemekleri iştahla yiyip içsek, ama ziyafetten sonra ona teşekkür etmeden kalkıp gitsek, ona karşı büyük bir saygısızlık ve nankörlük etmiş oluruz. Dostumuzu görmezden gelmemiz inkâr, nimetlere karşı teşekkür etmemek de yapılan ikramları yalanlama demektir. 

İnsan kendisine iyilik yapan birine ömür boyu minnet duyar. Bir çift ayakkabı veya iki eldiven veyahut gözlük hediye edene teşekkür eder. Peki, ayaklarını yaratan, ellerini ihsan eden ve gözleri ikram eden sonsuz lütuf sahibi Yüce Allah’a şükretmemek olur mu? 

Cennetten daha kıymetli aklı, imanın mahalli olan kalbi ve bilgi deposu hafızayı ihsan eden Zat-ı Zülcelal’e kâinatın zerreleri adedince şükür gerekmez mi?

Bir yüzük hediye edene teşekkür edip de parmağı ikram eden Allah’a şükretmemek olur mu? Bütün hamd, medih, sena ve şükür Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Yüce Allah bizi taş yapmadı, hayvan olarak yaratmadı, iman ve İslamiyet ile şereflendirdi, kâinatın özü, mevcudatın başı, mahlûkatın ziyneti yaptı, en harika nimetlere mazhar etti.

“Ey insan-ı müştekî! Sen madum kalmadın, vücud nimetini giydin, hayatı tattın, camid kalmadın, hayvan olmadın, İslâmiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selâmet nimetini gördün ve hâkeza…” (24. Mektub)