"Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık." Bu cümleyi söyleyen ağabeyler, yanlış konuşmuş olmuyorlar mı?


"Onlar derler ki: 'Eğer Üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi, istifademize illettir.'"

"Ben de derim: Ey kardeşlerim! Cenâb-ı Hakkın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i İlâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktirânı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: 'Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?' Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsî nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş; birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz."(1) 

Zaten bu cümle ve devamında ağabeylerin bu yanlış düşünceleri ve hatalı bakış açıları düzeltiliyor.

Yani Üstadımızın şahsı Risale-i Nur nimetinin illeti değil sadece bir vesilesidir. Risale-i Nur nimetinin illeti (asıl nedeni) yani asıl göndereni ve gerçek sebebi, Allah’ın rahmet ve inayetidir. Üstad bu nimete sadece aracı ve vesile oluyor.  

Nasıl elma meyvesinin illeti yani asıl sebebi elma ağacı değilse, Üstadımız da Risale-i Nur'un illeti yani asıl sebebi değildir. Elma meyvesinin elma ağacı ile olan sebep sonuç ilişkisi -ki buna iktiran deniliyor- elmayı ağacın malı yapmaz. Ağaç elmanın gelmesinde sadece basit bir sebeptir. Elmayı bize gönderen gerçek neden ve asıl sebep Allah’ın rahmet ve keremidir. Öyle ise minnet ve şükranı ağaca değil Allah’a yapmalıyız.

Bu durum Risale-i Nur gibi manevi hediye ve ikramlarda da böyledir. Üstadımızın "Ben üzüme vesile olan kuru bir çubuk hükmündeyim." ifadesi de bu gerçeğe işaret etmektedir. Yani nasıl o tatlı ve sulu üzüm taneleri bağ çubuklarının marifeti değilse, Risale-i Nur gibi manevi hediyelerde Üstadımızın malı değildir.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.