"Ben zâten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim?" Namaz kılmayan birisinin kendisini tembelliğe atması nasıl olur? Oysa bir çok insan ileri yaşlarda namaza başlıyor ve gençken yapamadığı ibadetlere hız veriyor, bu psikolojinin açılımı?


Namaz, ibadet dışında kalan bütün mübah amelleri ibadete dönüştüren bir maya gibidir. Yani namaz kılanın mübah bütün iş ve amelleri ibadete dönüşüyor. Hali ile namaz kılan birisi ne kadar azimli ve çalışkan olursa o kadar sevap kazanacak. O zaman çalışma şevkinde ve gayretinde bir eksilme şöyle dursun, daha fazla sevap kazanma umudu ile daha çok çalışır ve çabalar.

Ama ibadet ve namazla işi olmayan bir adam çalışmayı kendine bir yük bir angarya bir ağırlık olarak görür. Çünkü bu adamın niyet ve düşüncesinde dünyevi meşguliyetler sadece dünya ile sınırlı kalıp ahiret açısından gereksiz ve faydasızdır. "Öyle ise neden bu yaşlı ve yıpranmış halimde üretken ve çalışkan olayım." der ve tembelliğe kendini atar. Batı icadı olan emeklilik kavramı aslında bu yanlış düşüncenin bir ürünüdür.

Oysa Müslüman doğumdan ölüme kadar üretken ve çalışkan olmak zorundadır. Bu hem ibadet hem de gelecek nesillere bırakılan bir sadaka-i cariye hükmündedir. Kendi ölse bile arkasında bıraktığı amelleri onun namına sevap kazanmaya devam ediyor.

Bu paragrafta anlatılmak istenen ana konu bu noktadır. Sonradan namaza başlayan adam da daha önce namaz kılan birisi gibi gayrete ve üretkenliğe girecektir...