KÜTÜB-Ü SİTTE-İ SAHİHA


Hadis-i şeriflerin büyük bir kısmını ve en doğru, güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabı. Bu hadis kitaplarından Buhârî ve Müslim’in eserlerine “Sahîhân” diğer dört Hadis kitabına da “Sünen” denilmektedir. Bu hadis kitapları şunlardır:
Sahih-i Buhârî, Sahih-i Müslim, Sünen-i İbn-i Mace, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Nesaî.