"Mübarek Ramazan’ın Leyle-i Kadir sırrıyla, seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması sırr-ı hikmetiyle..." Buradaki "ömr-ü manevi" ne demektir? İştirak-i amal düsturuyla seksen üç senelik Kadir Gecesi'nin fazlasını cemaat sevabından mı kazanıyoruz?


"Mübarek Ramazan’ın Leyle-i Kadir sırrıyla, seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması sırr-ı hikmetiyle ve Risale-i Nur’un şakirtlerindeki sırr-ı ihlâsla, tesanüd ve iştirâk-i a’mâl-i uhrevî düsturuyla, her bir sadık şakirt, o fevkalâde mânevî kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki: Bu daire içinde kırk bin, belki yüz bin hâlis, hakikî mü’minlerin içinde hakikat-i leyle-i Kadri elde edecek bir, iki, on, yirmi değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavîdir."(1)

Buradaki manevi ömür ahireti imar ve ihya eden sevaplar anlamına geliyor. Normalde seksen üç senelik bir sevabı kazanmak için seksen üç yıllık bir ömür gerekiyor.

Oysa bir insanın ortalama ömrü yetmiş yılı geçmez, üstelik bu yetmiş yılın tamamının sevapta değerlendirmesi de mümkün değildir. Çünkü uyku, yeme içme, çalışma gibi diğer işler yetmiş yılın yarısından fazlasını götürür.

Bu yüzden Allah sonsuz kerem ve ikramının bir gereği olarak Kadir Gecesi gibi mübarek gecelere seksen üç yıllık sevapları yükleyerek, o gecelerin değerlendirilmesini bir fırsat olarak kullarının önüne koyuyor.

İştirak-i amal bu gecelerdeki sevabı elde etmek için konulmuş manevi bir vesiledir. Bu vesileyi elde etmek için bu vesilenin gereklerine uymak gerekiyor.

Nasıl maddi bir şirketin kârından pay almak için şirkete ortak olmak bir şart ise, manevi şirketin manevi sevaplarından pay almak için de bu şirkete ortak olmak ve ortaklığın bazı şartlarını yerine getirmek gerekiyor.

Bir şahsın tek başına büyük kâr oranlarına ulaşması çok zordur, ama şirketleşerek o kâra ulaşmak çok daha kolaydır. Kadir Gecesi yüksek bir kâr oranı gibidir, bu oranı elde etmenin en kolay ve garanti yolu manevi şirkete ortak olmaktır.

Manevi şirkete dahil olmanın asgari şartı sadakat ve aidiyet duygusu, farz ibadetlerin ifa edilmesi, büyük günahların terk edilmesidir. Bununda dışında Kadir Gecesi'ni elinden  geldiği kadar değerlendirmek.  

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 112. Mektup.