LÂDİK


Karadeniz Bölgesinde, Samsun iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 558 km2 olan Lâdik, doğu ve güneyde Amasya ili, batı ve kuzeybatıda Havza, kuzeyde de Kavak ilçeleriyle çevrilidir.

Samsun ilinin güney kesiminde yer alan ilçe topraklarının kuzey ve doğusunu Canik Dağlarının batı uzantıları, güneyini ise Karaömer Dağı ile Amasya Akdağının kuzey uzantıları çevirir.

İlçe halkı geçimini tarımdan sağlar.

Kaynaklara göre ilçe alanındaki ilk yerleşmeler yaklaşık 3500 yıl öncesine kadar uzanır. M.Ö. üçüncü yüzyılda Ilgaz bölgesi Pontus Krallığına, daha sonra Roma ve Bizans yönetimine girdi. 1418’de Osmanlı topraklarına katıldı. İlçedeki başlıca tarihî yapılar kasabadaki saat kulesi ile Lâdik Gölü kıyısındaki İkizari Kalesi ve bir saray kalıntısıdır.