"Zira münakaşa, ya gıbta ve hasedden gelir. Pederde oğluna karşı o yok." Baba oğul arasındaki münakaşaların kaynağı nedir? Üstad'ın dediği ile tam örtüşmeyen durumların kaynağı nedir?


"Madem peder; kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını  ister. Ona mukabil veled dahi, pedere karşı hak dava edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasında fıtraten sebeb-i münakaşa yok. Zira münakaşa, ya gıbta ve hasedden gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa, haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır."(1)

Öncelikle şunu ifade edelim; Üstad'ın bu tespiti genelgeçer bir tespit olup, bunun bazı istisnaları olabilir. Hatta bazen anneler bile evladına kıyabiliyor, bu gibi marjinal örnekler genel kaideyi bozmaz.

Baba ile evladı arasında bir münakaşa varsa, bu evladın hürmeti bozmasından kaynaklanıyor demektir. Çünkü evladın babaya karşı bir davası olamaz. Evlat daima alttan alıp babaya karşı hürmet etmek zorundadır. Evlat alttan almazsa, baba buna alınır, kırılır, hatta zecreder.

Bir baba zengin oldu, makam sahibi oldu, güçlü oldu diye evladını kıskanmaz. Hatta baba evladını bu konularda kendinden üstte görmek ister. Genellikle kıskançlıklar ve gıpta etmeler de bu tarz şeylerden meydana gelir. Üstadımız da bu inceliklere işaret ediyor.

Yoksa vicdanlı ve adaletli olan her baba evladı da olsa, zulmediyor, yanlışa sapıyorsa ona kızar, hatta haddini de bildirir. Bu tarz münakaşalar bahsin dışındadır. Bedir savaşında baba oğluna, oğul da babaya kılıç çekmiştir...

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.