LOKMAN HEKİM (Hekim-i Lokman)


İslâmiyetten önceki Araplarda, kıssası dilden dile dolaşan bir şahsiyettir. Kur’ân’da da zikredilir. Bir nebî veya velî olabileceği konusunda çeşitli görüşler vardır. Lokman Hekim’in oğluna yaptığı tavsiyeler Lokman Sûresinin 12-19. âyetlerinde yer alır.

Uzun bir ömre sahip olduğu ve Allah’ın izniyle ölüm hariç her türlü hastalığı iyileştiren bir hekim olduğu kaydedilir.