Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketine benzetiliyor. Burada zemin ve göklerden maksat nedir?


Bir çok ayette Cenâb-ı Hak, kendisini “semaların ve arzın Rabbi,” “semaların ve arzın Hâlık’ı” olarak tanıtır. Üstad'ın ifadeleri bu ayetlere dayanmaktadır. Ayetlerde geçen semavat yerine burada "gökler" denilmiş, keza arz da "yer" olarak geçmiştir. Her ne kadar semalar yer küremizden çok büyük ise de, kâinat ağacının meyveleri yer küresinde yer almışlar, semalar da yeryüzü de bu meyvelerin meydana gelmesi için el ele çalışmışlardır. Bunun en açık örneği güneşle deniz arasındaki yardımlaşmada görülür. Rüzgâr da onlara Güneşin buharlaştırdığı suyu, taşıyarak yardımcı olur. Böylece yeryüzünde suya muhtaç bütün bitkilerin bu ihtiyaçları sema ile arzın işbirliğiyle giderilir.