Cesetlerini çıkaran ervah-ı emvat kimlerdir? Ağırlıkla, ceset ve günah ilişkisi nasıldır?


Bu konuya bir önceki soruda değinilmişti. Burada ağırlıktan kasıt bedenlerdir. Öte yandan günahlar da insanın kabir azabı çekmesine, dolayısıyla de semalara yükselmelerine mani olmaları yönüyle mecazi olarak birer ağırlık kabul edilebilir.