"Lezâiz çağırdıkça, 'Sanki yedim.' demeli. 'Sanki yedim.'i düstur yapan, 'Sanki yedim.' namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi." İzah eder misiniz?


İnsan, dünya lezzetleri çağırdıkça "sanki yedim" demeli, yemeyip o masrafları tasarruf ederek, hayırlı işlerde istihdam etmeyi prensip yapmalıdır.

Nitekim birisi bu prensip ile bir mescit inşa etmiştir.

Sankiyedim Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan, Osmanlı döneminden kalma tarihî bir ibadethanedir.

Keçecizâde Hayreddin Efendi veya Adanalı Şakir Efendi adında dar gelirli bir esnaf,

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı gereği üzere kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başka kimseden korkmayanlar imâr eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umulur.”(Tevbe, 9/18)

âyetindeki müjdeyi duyunca, bir cami yaptırma arzusu duyar.

Nefsinin arzularını dinlemeyip para biriktirmeye başlar. Ne zaman ki canı bir şey istese: "Sanki yedim (var say ki yedin)!" der ve parasını bir kenara koyar. Yıllar sonra biriktirdiği paralar küçük bir cami yaptıracak miktara ulaşınca, Kırbacı sokağındaki mütevazı camiyi yaptırır. Yaptırılan cami halk arasında "Sankiyedim Camii" olarak anılmaya başlar. 

Caminin kitabesinde şöyle yazmaktadır:

"XVII. asırda yapıldığı tahmin edilen caminin bânisinin Keçeci Hayreddin veya Adanalı Şakir Efendi olduğu bu zatın, 'Sanki yedim.' diyerek biriktirdiği parayla bu mescidi yaptırdığı rivayeti bilinmektedir..."(Fatih Müftülüğü) 

Lezzetler gelip geçicidir, lakin hayırlı işler kalıcıdır. Öyle ise biz de hayatımızda gereksiz ve lüzumsuz harcamaları kısıp, ondan hasıl olacak yekûnu hayırlı bir işte kullanabiliriz.

Lezzetlerin zevki bir anlıktır gelip geçer, ama bunun terkinden doğacak yekûn ile yapılan hayırlar daimi ve sadak-i cariye hükmündedir, menfaati ebedidir.