"Sen Müslüman mı oldun?" sorusuna, "Hayır, ben bu âyetin belâgatına secde ettim." denildiği ifade ediliyor. Belagata inanan birisi neden iman etmemiş? Kur'an-ı Kerim'de belagat olduğunu bilen kişinin iman etmesi de gerekmez mi?


"Hem bedevî bir edib: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ âyeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler: 'Sen Müslüman mı oldun?' O demiş: 'Hayır, ben bu âyetin belâgatına secde ettim.'"(1)

Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz (asm)'in ayı ikiye bölme mucizesini gördükleri halde, "sihir" deyip iman etmiyorlar. Burada esas olan vakanın inkar edilememesidir.

İster belagat olsun ister diğer mucizeler olsun, vaka olarak müşrikler tarafından inkar edilemiyor. Sadece kendilerini kandırmak için "sihir" diyorlar o kadar.

Çok açık mucizeler gözleri önünde cereyan ettiği halde iman etmemeleri, mucizelerden değil, iç dünyalarından yani maneviyatlarından kaynaklanıyor. Kalplerindeki kör nokta, sadece mucizeleri değil, kainatta sahnelenen sayısız yaratılış delillerini de onlara göstermiyor.

Allah insanı iki boyutlu bir fıtrat ile yaratmış, biri dış alem diğeri iç alem; dış alemin kapısı akıl, iç alemin kapısı kalptir. İşte insanın dış kapısı açık olsa oradan tonlarca veri ve bilgi aksa, ama iç kapı kapalı, yani kalp zulmet içinde olsa, o dışarıdan gelen ilim ve veriler fayda vermez. İçerideki adamın kapıyı açması gerekiyor.

Nasıl görmek için gözün hem beyaz tabakası hem de siyah tabakası olması gerekir, yoksa görme gerçekleşmez. Aynı şekilde fikrin aydınlığı ve ilmi yanında bir de kalbin idrak ve basiret noktası da beraber olması gerekir, yoksa basiret ve sezgi gerçekleşmez.

Kafirlerin kalbindeki karanlık ve günahlı nokta gelen bütün ilimleri ve delilleri manasızlaştırıp boşa çıkarıyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Zeyl.