"İbn-i Abbas’tan (ra) rivâyet edilen sahih bir hadis-i şerif var ki" deniliyor. Bazı kimseler İbn Abbas tarikiyle ve Üstad'ın naklettiği metinle gelen bir hadisin olmadığını iddia ediyorlar. İzah eder misiniz?


"İbn-i Abbas’tan (ra) rivâyet edilen sahih bir hadis- i şerif var ki, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’dan sormuşlar: 'Ya Resûlallah, dünya ne üstündedir?' Ferman etmiş: ' عَلَي الثَّوْرِ وَالْحُوتِ (Dünya,) öküz ve balığın üzerindedir.' Bir rivâyette bir defa, 'عَلَي الثَّوْرِ Öküzün üzerindedir.' demiş, başka bir vakitte 'عَلَي الْحُوتِ Balığın üzerindedir.' demiştir."(1)

“Bu hadisin aslı” vardır. Aynı bilgi için ayrıca bk. Kenzu’l-Ummal, 6/157, denilmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam.