"Şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." İslam’ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir; onun inzaliyle geçmiş şeriatlerin hükmü kalkıyor?


İnsanlık belli bir kıvama belli bir kemale belli bir içtimai seviyeye gelince, artık farklı şeriatlara farklı peygamberlere ihtiyaç kalmıyor. Bu durumda Son Peygamber (asm) son şeriat ile gönderiliyor. Bundan sonra ortaya çıkacak ufak tefek teferruat ve ihtiyaçlar da mezhep ve içtihatlarla hallediliyor.

İslam, insanlığın ikindi vaktinde, insanlığın her bakımdan kemale yaklaştığı bir dönemde, insanlığın anlayış ve eğitim açısından üniversite seviyesine geldiği bir ortamda geldiği için, başka bir dine başka bir şeriata başka bir peygambere ihtiyaç kalmamıştır. Bu yüzden Allah İslam’ı en son ve mükemmel bir din olarak ve en büyük elçisi ile göndermiştir.

İslam’ın getirmiş olduğu kanunlar ve hukuk sistemi, artık her asra her döneme her kavme kâfi olduğu için, yeni bir şeriata yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmamıştır.

İslam’ı diğer hak dinlerden ayıran ve üstün kılan iki temel husus vardır:

Birincisi, zamanın ve insanlığın tekemmül açısından son merhaleye gelmiş olmasıdır. Malum ilk merhale müptedi son merhale kemalidir.

İkincisi ise, Allah’ın bu safhaya uygun bir şekilde İslam’ı çok geniş ve  şumullü bir şekilde göndermesidir...