MOLLA SAİD


Bediüzzaman’ın kız kardeşi, âlime Hanım’ın kocasıdır. Molla Said, âlime Hanım’la birlikte, Şam’da on beş sene müderrislik yapmıştır. Âlime Hanım, yüksek ilim sahibi ve faziletli bir hanımefendi olduğu için isminin önünde “âlime” sıfatıyla kayıtlara geçmiştir. Hattâ Molla Said Şam'da talebelerine ders verdiği sırada yanıldığı zaman talebeleri, âlime Hanım’ı kastederek, "Seyda, isterseniz bu dersi yarın Seyyideden (Hanım hanımefendiye) sorduktan sonra bize anlatın" diyorlardı.

Âlime Hanım ve Molla Said daima dualarında, birbirlerini yalnız bırakmamayı, beraber vefat edip ebede gitmeyi niyaz ederlerdi. Allah bu dualarını kabul etti ve 1944 yılında Hicaz'da, her ikisi birden tavaf esnasında vefat ettiler.