ABDAL


Maneviyat büyüklerinden bir kısmına, bedel kelimesinden türeyen abdal denir. “Üçler-yediler-kırklar” abdal taifesindendir. Bunlara bu ismin verilişi, değişik şekillerde açıklanmıştır:


• Peygamberler kâinatın denge unsuru idiler. Peygamberlik sona erince, Cenab-ı Hak, ümmetten bir kısmını onlara bedel kıldı. Yani, peygamberlerin bedeline arzın denge unsuru yaptı.

• Bunlar, kötü ahlak bedeline, tamamen iyi ahlâka sahip kimselerdir.

• Bunların her biri, Hz. Hızır’ın farklı yerlerde görülmesi gibi, kendine bedel olarak bir başka yerde görülebilir.