MUSTAFA ERTÜRK (SARIBIÇAK MUSTAFA)


1905’te Isparta’nın Kuleönü kasabasında doğdu ve 1955’te vefat etti. Önceleri Sallabacak olan lâkabını Üstad Bediüzzaman, Sarıbıçak olarak değiştirdi. Büyük Ruhlu Küçük Ali’nin ağabeyidir. Risale-i Nur’da geçen “Mübarek Heyeti”nin ilk temsilcisidir. Güzel hattıyla Nur Risalelerinin yazılarak çoğaltılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Denizli hapsinde yatan Nur talebelerindendir. Sarıbıçak Mustafa’nın ismi, Onuncu Lem’a, Yirmi Altıncı Lem’a, On Üçüncü Şua ve Lâhikalarda ismi geçmektedir.