NUREDDİN


Risale-i Nur’da “İmam-ı Nuredddin” olarak da yer alır. Üstad Bediüzzaman, İmam-ı Gazâlî’nin (bk. İmâm-ı Gazâlî maddesi) İmam-ı Nureddin’den ders alarak Celcelûtiye’nin (bk. Celcelûtiye maddesi) hem Süryanî kelimelerini, hem kıymetini ve özelliklerini şerh ettiğini söyler.