OSMAN ÇALIŞKAN


Çalışkanlar hanedanının en büyüklerindendi. Üstad Bediüzzaman, Osman, Abdullah, Mehmed ve Hasan Çalışkan kardeşleri kastederek, “Siz de dört kardeşsiniz, ben de dört kardeşim; Çalışkanlar hanedanı benim akrabamdır” diye buyurmuştu.

Osman Çalışkan tok sözlü, hak sözlsü, babacan ve hakperest bir insandı. Afyon hapishanesinde bulunduğu sıralarda bir mektup gönderen ve mektubuna “Manevî bir ihtar ile size buradaki kardeşlerime bir hakikatı beyan etmek lâzım geldi” ifadesiyle başlayan Üstad Bediüzzaman, Osman Çalışkan’a şöyle yazmıştı:

“Senin sadakatinde, haslardan olduğu gibi bana akraba olan Çalışkan hanedanının ehemmiyetli bir rüknüsün. Benim hakikî bir kardeşim hükmündesin. Sen ticaret mesleği itibariyle herkese dostane muamele ettiğinden, Nur’lar aleyhindeki bir kısım bedbahtlar senin mertliğinden ve doğruluğundan ve temiz kalbliliğinden ve safvetinden istifade edip, Nur’ların intişarına zarar verdiklerini hem maddî, hem manevî haber aldım.”

Osman Çalışkan’ın yazdığı bir Nur Risalesine Üstad şöyle yazmıştı: “Yâ Erhamerrahimîn, İsm-i Âzamın hürmetine bu nüshayı yazan Osman’ı Cennette saadet-i ebediyeye mazhar eyle ve hizmet-i imaniye ve nuriyede muvaffak eyle, Âmin, âmin, âmin...’

Osman Çalışkan l965 yılında, Eskişehir’de vefat etti.