OSMAN TOPRAK


Anne ve babası Silistreli olan Osman Toprak, l9l4’de Eskişehir’de doğdu. Burada bulunan Yalaman Camiinde uzun yıllar imamlık yaptı.

l948’de Afyon hapsinde Bediüzzaman’la birlikte iki ay hapis yattı. Burada Üstad Bediüzzaman kendisine “Eskişehir’den Abdullah Efendiyi ve diğerlerini tevkif edip getireceklerdi. Fakat Eskişehir namına sen geldin” demişti.
Afyon hapsinden sonra çeşitli yerler ve zamanlarda görüşme imkânı buldu.

l95l’de Eskişehir’e gelen ve burada Yıldız Otelinde kalan Üstad Bediüzzaman’la ilgili bir hatırasını şöyle anlatır: “Otelde ziyaretçisi olan bir mühendise ders veriyordu. Daha sonra mühendis, ‘Hayatımda böyle bir mühendis görmedim’ diye hislerini dile getirdi.”