OSMANLI-RUS HARBİ (93 HARBİ)


Birinci Meşrutiyetin ilân edildiği sıralarda, Rusya, Slav ırkından olan uluslar arasında Panislavizm hareketlerini yaymaya çalışıyordu. Bu yüzden Bosna–Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'da ayaklanmalar çıktı. Çok geçmeden Ruslar, Balkanlarda Tunayı geçerek Osmanlı topraklarına saldırmaya başladı. Doğuda ise Arpaçay'ı geçen Ruslar, Kars ve Ardahan'ı ele geçirerek Anadolu’nun içlerine doğru ilerliyoridu. Rusların bu ilerlemesini Gâzi Ahmet Muhtar Paşa Erzurum'da durdurdu. Batıda, Gâzi Osman Paşa Plevne'de Rus saldırılarına uzunca bir süre başarıyla karşı koydu ise de gerekli yardımı alamadığı için, Ruslar Plevne ve Sapkayı geçti. Böylece Edirne yolu Ruslara açılmış oluyordu.

Kafkaslar ve Tuna'da olmak üzere iki cephede süren savaş, Osmanlı ordularının mağlubiyeti ile neticelendi ve iki devlet arasında, 3 Mart 1878'de, Osmanlı aleyhine çok ağır hükümler taşıyan Ayastefanos Barış Antlaşması imzalandı.