PORT ARTHUR KALESİ


Port Arthur, Çin’deki Bohai Körfezi girişinde bulunan bir limandır. Japonlar 1894’te ele geçirdikleri bu limanı aynı yıl içinde Çin’e geri vermek zorunda kaldılar. 1898’de yapılan bir anlaşmayla “kiralık toprak” olarak Ruslara bırakıldı. Rusya, Çin’le yaptığı anlaşmalarla Mançurya’da demiryolu yapma ve yeraltı kaynaklarını işletme hakkı elde etti. Bu demiryollarını korumak bahanesiyle de Mançurya’ya asker yerleştirdi. Bu durum Japonya’yı rahatsız etti. Japon başkumandanı Togo Heihaçiro 8 Şubat 1904’te Port Arthur’da üç Rus gemisini batırdı. Bunun üzerine Rus-Japon savaşı başladı. Ruslar savaşı kaybedince, limanı 1905’te Japonlara vermek zorunda kaldılar.

Üstadın ifadelerinden anlaşıldığına göre o zaman bu gelişme üzerine bir gazetede, Japon ordusu başkumandanının bir ayağını Büyük Okyanus, diğer ayağını Port Arthur Kalesi üzerinde gösteren bir resim (karikatür) yayınlandı. Bu resmin Japon ordusunun mânevî şahsiyetini sergilediğini ifade eden Üstad Bediüzzaman, Deccal ile ilgili bazı rivayetlerin de bir tek şahsı değil, bir şahs-ı manevîyi ifade ettiğine işaret etmiştir.