ROMA/ROMA MEDENİYETİ


Roma Medeniyeti, odağını Roma kentinin oluşturduğu antik devletin damgasını taşıyan ve M.Ö. 8. yüzyıl ile M. S. 5. yüzyıllar arasındaki uzun zaman dilimine yayılır. En geniş sınırlarına ulaştığı dönem bütün Akdeniz havzası, Avrupa’nın büyük bir bölümü, Kuzey Afrika’nın geniş bir kesimini ve Fırat ırmağının batısındaki Ortadoğu topraklarını içine alan Roma, Erken Roma (MÖ: 753-510), Roma Cumhuriyeti (MÖ: 510-27) ve Roma İmparatorluğu (MÖ: 27-M. S: 395/1453) biçiminde üç evrede incelenir. İmparatorluğun Batı ve Doğu Roma olarak ikiye bölünmesini (395) izleyen farklılaşma sürecinde gerilemeye yüz tutan Batı Roma’nın MS: 476 yılında Kavimler Göçünün etkisi ve Germen kavimlerin saldırısı sonucu yıkıldı. Tarihçilere göre bu tarih Roma uygarlığının sonu sayılır.

Başlangıçta İtalya’nın Latium bölgesinde Tiber ırmağına bakan tepeleri yurt edinmiş küçük bir halk olan Romalıların yarımadayı egemenlik altına aldıktan sonra geniş bir alana yayılarak bu imparatorluğu kurmuşlardır. Roma dünyasını şekillendiren iki ayırt edici özellikten bahsedilir. Birincisi Roma toplumunun askeri ve idari yapılanmasının pragramatik ve gerçekçi bir dünya anlayışıyla belirlenmesi, ikincisi ise Yunan Medeniyetinin reddedilmeyip onlardan miras alınan yüksek felsefî düşünce düzeyine sahip çıkılmasıdır.

Romanın ikiye ayrılması üzerine merkezi İstanbul olan Bizans devleti kuruldu. Bu devletin resmi dini Hristiyanlığın Ortodoks mezhebiydi. Roma’nın bu mezhebe bağlı olması nedeniyle Katolik Avrupa ile arası açıktı. Türklerin baskıları karşısında zayıflayan Bizans 1453 yılında Osmanlı Devleti tarafından İstanbul’un alınması ile yıkıldı.