Besmeleye “İslâm nişanı” deniliyor. Acaba diğer dinlerde besmele yok muydu?


"İslam nişanı" denilmesinden maksat şudur: “Bir kişinin bir işe başlarken besmele çektiğini görsek, onun Müslüman olduğuna hükmederiz.”

İslâm nişanı sadece besmele değildir. Bir kimsenin namaz kılması, oruç tutması da İslam nişanıdır. Bütün semavî dinlerde kişiye ancak Allah’a kul olduğu ders verilir ve bütün işlerini O’nun rızası istikametinde yapması emredilir. Buna göre, önceki peygamberlerini döneminde de inanan kişiler bütün işlerini Allah namına, O’nun rızasını gözeterek ve O’ndan yardım dileyerek yapmışlardır. Ancak, kendi dillerinde “besmele” yerine başka bir ifade kullanmış olabilirler. Netice değişmez.