Faaliyet-i müstevliye hakikatini açıklar mısınız?


Kainatı ihata ve istila eden muazzam bir faaliyet vardır. Maddi alem atomlardan müteşekkildir. Her atomda değişik sayıda elektron bulunmakta ve elektronlar bugünkü tespitlere göre saniyede 50.000 kilometre hızla her an dönmektedirler. Bu hareket güneş sistemindeki gezegenlerde, galaksilerdeki yıldızlarda da görülmektedir. Buna mukabil canlılarda daha muazzam faaliyet müşahede edilmektedir.

Bir insanı düşünürsek, kalbimiz durmadan vücuda kan pompalarken, yaklaşık 150.000   kilometrelik  kan damarlarımızda kan deveran etmekte, böbreklerimiz sürekli dakikada 1 litre kan süzmekte ve diğer azalarımız kendine has faaliyetleri sürdürmektedir.

Aynı anda yüz trilyon hücrenin her birinde her an birbirine karışmadan yüzde yüz verimle milyonlarca reaksiyon vuku bulmaktadır. Bir kitabın bir satırını okurken gözde meydana gelen reaksiyon sayısının bir milyar civarında olduğu ifade edilmektedir.

İnsan, şu kâinatın en mükemmel meyvesidir. Meyvedeki bu aralıksız ve hikmetli faaliyet, aynı hakikatin daha başka bir şekilde ağacında da mevcut olduğunu gösterir. Güneşe hidrojen sürekli olarak helyuma çevrilmekte, dünya durmadan dönmekte, yıldızların her biri de güneşimiz gibi aralıksız faaliyetlere sahne olmaktadır.

Maddi alemdeki bu faaliyet gayb alemleri için de geçerlidir. Yine insan-kâinat ilişkisine dönecek olursak, insanın bedeni yanında ruhunda da aralıksız faaliyetlerin sürdürülmesi melekler ve diğer gaybî alemlerdeki sürekli faaliyetlere işaret eder.