"Hayvanatın taifelerine Halık-ı Zülcelal'in emriyle, izniyle, hesabıyla, havl ve kuvvetiyle bir melek-i müekkel nezaret eder... Rûy-i zemin bir tarladır, umum nebatat..." Hayvan ve bitkilere nezaret eden melekler hakkında bilgi verir misiniz?


Bitki ve hayvanların hepsi birer kudret mucizesi, hepsi birer sanat harikasıdır. Onlara vekâlet ve nezaret eden melekler ise, hem bu mucize eserleri hayretle tefekkür ederler, hem de onların tesbihlerini temsil edeler. 

Bu noktadan bakıldığında, kâinatta en küçük atomdan ta arşa kadar, her bir mahluka vazifeli melekler bulunmaktadır.

“Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin Arş’ını, sekiz melek taşır.” (Hakka, 69/17)