"Mübarek gün ve geceleri neden diğer insanlar gibi camide kutlamıyorsunuz? Yine vakit namazlarını beraber kılıyorsunuz ama neden bunu camide yapmıyorsunuz?" sorularına nasıl cevap verilebilir?


- Mübarek gün ve geceleri neden diğer insanlar gibi camide kutlamıyorsunuz da camiye alternatif oluşturup kendi aranızda kutluyorsunuz?

Mübarek gün ve gecelerde yapılacak ibadetlerin çerçevesi din tarafından net bir şekilde çizilmediği için, her meslek ve meşrep bu geceleri kendine özgü bir şekilde değerlendiriyor.

Camilerde herkese Risale-i Nur'un okunması münasip olmadığı için, Nur şakirtleri bu geceleri genelde Nur medreselerinde değerlendirmeyi tercih ediyor. Ama isteyen camide de değerlendirebilir. Bunlar kesin kurallar değildirler.

- Vakit namazlarını beraber kılmanız güzel, ama neden bunu camide yapmıyorsunuz?"

Vakit namazlarının camide cemaatle kılınması daha güzel daha uygun daha sevaplı bir davranıştır. Nur talebelerinin de buna dikkat etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü camiler bütün Müslümanların ortak mekanı ortak mabedidir. Meslek ve meşrepler bu mabedlerde unutulmalı, ortak duygu ve düşünceler ön plana çıkarılmalıdır.  Ama medreselerde beraber namaz kılmaları da meşru bir durumdur...