"Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyr ü sülûka mukabil hakikatin envârına mazhar olur..." Sohbette insibağ ve in’ikâs olmasını açar mısınız?


"İnsibağ" kelime olarak boya tutma, boyanma, rengini alma ve temizlenme gibi anlamlara geliyor. Terim olarak ise Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi etkisi ile muhatabın iç dünyasının büyük bir değişime, tadilata, tamirata uğraması anlamına geliyor.

"İn’ikas" da bir benzer, bir anlamda Allah Resulü (asm)'nün maneviyatının muhatabında yansıması ve onda tecelli etmesi demektir.  

Yani insibağ ve in’ikas, Allah Resulü (asm)'nün manevi azametinin muhatabında yansıması ve aksetmesi anlamına geliyor.  

Nasıl Allah Resulü (asm) bir aynaya baksa, o sevimli sureti ayna içinde görünür ve ayna o suret ile değer kazanır. Aynanın değeri, suretinden dolayıdır. Suret gitse aynanın maddesi ayna kadar değer ifade eder.

Sahabeler de birer aynadırlar. Allah Resulü (asm)'nün manevi siması o aynaların içinde tezahür ediyor. Hal böyle olunca, sahabenin ruh ve kalp aynasında Allah Resulü’nün risalet ve nübüvvet sureti irsiyet şeklinde yansıyor. Yani o aynalara bir değer ve kıymet katıyor demektir.

Etken ne kadar güçlü ise edilgende o kadar etki altında demektir. Burada etken Peygamber Efendimiz (asm), edilgen sahabe, etki ise insibağ ve in’ikas oluyor sohbet de etkiyi taşıyan bir araç oluyor.

Güneşin merkezine yaklaşan bir madde tamamen buharlaşıp farklı bir formata farklı bir yapıya bürünür eski halinden zerre kadar eser kalmaz âdeta güneşin ısı ve ışığının içinde kaybolup güneşleşir ya da güneşin cüzi bir parçası haline döner.

Manevi bir güneş olan Peygamber Efendimiz (asm)'in sohbet iklimine giren birisi, âdeta güneşin bir cüzü haline gelir.