Üstadımız 24 saati müteaddit yerlerde 24 altına benzetiyor; niçin?


Meyvenin Dördüncü Meselesinde şu ifade geçer:

"Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur."

İnsanın en büyük sermayesi ömrüdür. Dünya altınları da bu sermaye ile kazanılır, cennetteki köşkler ve saraylar da.

İnsan bu kısa ömrüyle ebedî bir saadeti kazanmak veya kaybetmekle karşı karşıyadır.

Nitekim bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulur:

“İki nimet var ki zarara uğratılmaktadır: Sıhhat ve boş zaman.”

“Dünya ahiretin tarlasıdır.” Bu tarlaya “zaman” ekilmekte, karşılığında “ebediyet” elde edilmektedir. Ekilen tohumların hayır veya şer olmasına göre, ebediyet de “cennet veya cehennem” olarak ortaya çıkacaktır.

Altıncı Söz'de geçen şu ifadeler konumuz açısından çok önemlidir:

“O vakit ömür dakikaları, âdeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zâhiren fenâ bulur ,çürür; Fakat âlem-i bekada saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler.”