Hizmetkârların iki ay uzaklıktaki çiftliğe gönderilmelerini biraz açar mısınız?


“Bir günlük mesafede bir istasyon vardır.” cümlesinde bütün ömür bir gün ile, has ve güzel çiftliğin (cennetin) uzaklığı ise iki ay ile ifade ediliyor. Aradaki fark, ölümle başlayan ve cennetle son bulacak olan “kabir, mahşer, vakfe, mizan ve sırat” safhalarının tümünü temsil etmektedir.

Buradaki asıl maksat, dünya hayatının ebediyete göre çok kısa kaldığını ihtar etmek ve ahiret için yol tedarikinde bulunmayı ders vermektir.