Bizim vazifemiz olan "talim ve harbe" padişahın teshilat ve yardımından söz ediliyor. Bu kolaylığı ve yardımı nasıl anlayabiliriz?


Allah’ın insana en büyük ihsanı akıldır. İnsan bu nimet sayesinde hayvanlardan üstün olmuştur. Yüce Allah (c.c), Peygamberimiz (a.s.m) vasıtasıyla bizlere kendini tanıtmış, sıfatlarını, isimlerini bildirmiş, bu dünyada nasıl bir hayat geçirmemiz ve kendisine nasıl ibadet etmemiz gerektiğini öğretmiştir. 

Peygamberler olmasaydı akıl bu sahalarda tek başına yürüyemez, hakikate ulaşamaz ve istikamette kalamazdı.

İnsan akıl sayesinde dünya nimetlerinden istifade etmekte, her şeyin yaratılış hikmetini anlamakta, dünya ve ahiret saadetini temin etmektedir.

Öte yandan, yaptığımız ibadetlerde bize düşen hisse pek azdır. “Teshilat ve yardım” buna da işarettir.

Meselâ, namaz kılmakta bize düşen hisseyi şöyle bir düşünelim: Dünyayı döndürmekle namaz vaktimizi getiren, okuduğumuz sureleri inzal eden, abdest aldığımız suyu ihsan eden, vücudumuzu namaz kılacak şekilde tanzim eden Allah’tır. Bize düşen hisse, sadece, namaza niyetlenmek, irademizi o istikamette kullanmaktan ibarettir.

Dördüncü Söz’de“Namaz kılan kişinin diğer mübah dünyevî amellerinin de bir nevi ibadet hükmünde olduğu” haber veriliyor. Bu dünyevî işlerimizi de yine O’nun ihsanı ve yardımı ile görür, hedeflerimize öylece ulaşırız.