“Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak” ne demektir?


Satıştan maksat, mülkü mülk sahibinin rızası istikametinde kullanmaktır. Bir tarlayı birisine sattığınızda artık o tarlayı dilediğiniz gibi ekip biçemezsiniz. Bir memur da günün sekiz saatini devlete satmıştır. Bu müddet zarfında kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve bu mesaisinin ücretini devletten alacaktır.

Ayet-i Kerimede bizden "kendi işlerimizi Allah’ın razı olduğu şekilde görmemiz" isteniyor. Ruhunu, bedenini ve malını Allah’ın emri dairesinde kullanan, nefsini ve şeytanı işe karıştırmayan kişi, bunları Allah’a satmış demektir.

Mesela, göz bize bir İlâhî emanettir. Onu helal dairesinde kullandığımız takdirde gözümüzü Allah’a satmış oluruz. Dersin devamında izah edildiği gibi bu satışın bütün kârı, hem bu dünyada hem de ahirette “saadet” olarak bize verilecektir.

Bu ayette geçen nefis kelimesi bazen nefs-i emmareyle karıştırılıyor. Buradaki “nefis” “zat” manasınadır. Türkçesi “kendi” demektir; ruh ve bedeni birlikte ifade eder.