"Ehl-i dalalet ve tuğyan için kabir, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı" bir kapı olması ifadesinde; “nisyan içinde zindan” ifadesi ne manaya geliyor?


Dokuzuncu Söz'de namaz vakitlerinin hikmeti anlatılırken, yatsı namazı hakkında şöyle bir ifade geçer:

“Vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesi...”(1)

Namaz kılan kişiyi ölümünden sonra evlatları ve torunları unutsalar bile, onun Rahmân ve Rahîm olan Rabbi, kabrini onun hakkında cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirecek ve dünyada bıraktığı dostlarına bedel peygamberlerle, evliya ve asfiya ile görüşmesine imkân verecektir.

İslâm’ın çizdiği istikamet yolundan sapan ehl-i dalâlet ve ömrünü isyan ile geçiren kimseler bu şereften mahrum kalacaklardır. Onlar kabir kapısının ötesini bir zindan, yokluğa gömülme ve unutulma olarak telakki ederler ve bunun ızdırabını bu dünyada da çekerler.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.