Akşam namazı, nasıl Resul-i Kibriyanın Risaletine şehadet etmek manasına geliyor?


Dördüncü Nükte'de asr (ikindi) zamanı “ahir zaman Peygamberinin (asm)” Asr-ı saadetine benzetilmişti. Peygamberimizin (asm) Asr-ı saadetle başlayan irşat görevi kıyamete kadar sürecektir. Bu dönemde başka bir peygamber gelmeyecek, ancak

“Ümmetimin âlimleri beni İsrailin peygamberleri gibidirler.”

hadis-i şerifinin de haber verdiği gibi, İslâm’ın bütün bir insanlık âleminin hidayetine vesile olma gayretleri kıyamete kadar devam edecektir. Akşam namazı ile dünya sekerata başlayacak ve Ahir Zaman Peygamberi (asm)'in hidayet ve irşat faaliyetleri de böylece son bulmuş olacaktır.

Ahiretin tarlası olan dünya, kıyamete kadar o âlem hesabına mahsulat verecek ve kıyamet öncesi iman şerefine eren Müslümanlar da bu mahsulatın “son saadet demeti” olarak kıyametten önce ölümü tadacaklara ve cennetin bekleme salonu olan kabre göçeceklerdir.