Akşam namazı, nasıl Resul-i Kibriyanın Risaletine şehadet etmek manasına geliyor?


Dördüncü Nükte'de Asr zamanı (ikindi vakti) “ahir zaman Peygamberinin (asm)” Asr-ı saadetine benzetilmişti. Resul-i Ekrem Efendimizin (sav.) Asr-ı saadetle başlayan irşat görevi kıyamete kadar sürecektir. “Ümmetimin âlimleri beni İsrailin peygamberleri gibidirler.”  hadis-i şerifinin de haber verdiği gibi, İslâm’ın bütün bir insanlık âleminin hidâyetine vesile olma gayretleri kıyamete kadar devam edecektir. Akşam namazı ile dünya sekerata başlayacak ve Âhir Zaman Peygamberi’nin (asm) hidâyet ve irşat faaliyetleri de böylece son bulmuş olacaktır.

Âhiretin tarlası olan dünya, kıyamete kadar o âlem hesabına mahsulât verecek ve kıyamet öncesi iman şerefine eren Müslümanlar da bu mahsulâtın “son saadet demeti” olarak kıyametten önce ölümü tadacaklar ve cennetin bekleme salonu olan âlem-i berzaha göçeceklerdir.