Yedinci Pencere: "Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemâl-i intizamları ve kemâl-i mevzuniyetleri ve kemâl-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri,.." diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?


"Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemâl-i intizamları ve kemâl-i mevzuniyetleri ve kemâl-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, nasıl ki bir Sâni-i Hakîmin vücub-u vücudunu ve kemâl-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de câmid ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebâtın icadı, mürekkebat adedince yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber,.."(1)

Kainattaki sanatlı eserler üzerinde görünen mükemmel intizam, mükemmel ölçü, mükemmel süs ve estetik ve aynı zamanda bu eserlerin yaratılışındaki kolaylık ve biribirine benzemeleri; sanatkar ve ustasının bir olduğuna ve O'nun sonsuz kudret ve ilim sahibi olduğuna şahittirler.

Sanatkarın büyüklüğü ve mahareti eserinden anlaşılması misüllü; Allah'ın, varlığı ve birliği de kainattaki mükemmel icraat ve eserlerinden anlaşılıyor.

Küçük bir çiçeğin sureti, Allah’ın varlığına ve birliğine küçük çapta bir delil ise; kainatın geniş ve büyük sureti aynı şekilde; Allah’ın varlığına ve birliğine büyük çapta ve mikyasta delildir. Kainat üzerinde görünen eserler arasındaki dayanışma ve yardımlaşma; Allah’ın birliğini gösterdiği gibi, nihayetsiz estetik ve güzellikler de O'nun güzel isimlerine ve sonsuz kudretine, ilmine işaret ediyorlar.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz Yedinci Pencere.