"Mâneviyat ve ruhâniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir." Bu cümleyi açıklar mısınız?


İnsan mahiyetinin iki yüzü vardır; bir yüzü ruhani ve manevi, diğer yüzü ise cismani ve maddidir. İnsanın ruhani ve manevi yüzü, gaybi ve ulvi alemlere açılan bir pencere gibidir; insan bu pencereler ile o alemleri seyreder. Ya da o alemler ile insan arasında bir köprü vazifesini görürler.

İnsanın cismi ve bedeni ise; maddi alemin bir özeti, bir küçük modeli gibidir. Bu cisim ve cisimdeki cihazlar sayesinde, bütün maddi alemleri kuşatır.

Mesela; göz sayesinde bütün renkler ve görüntüler alemini seyreder. Kulak sayesinde bütün sesler alemini işitir, dokunma hissi ile cisimlerin sertlik ve yumuşaklık durumunu hisseder ve hakeza...

Allah’ın, insan cismini bu denli geniş ve kuşatıcı yaratmasının hikmeti; bütün isim ve sıfatlarını tanıtmak ve tarttırmak istemesidir. Bu yüzden, insanın cismine ve maddesine bütün isim ve sıfatları idrak edebilecek cihaz ve duyguları yerleştirmiştir. İnsanın kalbi, aklı, vicdanı, ruhu, zahir ve batın hissiyatları hep bu kabildendir. Bu hissiyatlar aynı zamanda ulvi ve gaybi alemlerle de irtibatlıdır.

Mesela; insanın hafızası, levh-i mahfuzun bir çekirdeği, bir küçük numunesidir. İnsandaki hayal kuvveti, misal aleminin bir anahtarı, bir nüvesi şeklindedir. Yine insandaki vicdan, ulvi alemlere işaret eden bir levha hükmündedir vs...