"O kumandan-ı âzam, o neferi, onbaşı dairesinden tut, tâ daire-i âzamına kadar birer birer gezdirecek, tâ görsün, görülsün." cümlesindeki; "ta görsün, görülsün" ifadesini açar mısınız?


Görsün kelimesi, Peygamber Efendimiz (asm)'in, Allah’ın mülk ve saltanatını gezip, görmesine işaret ediyor. Yani, Allah, habibini, bütün haşmetli mülkünde gezdirip, ona bütün harika sanatlarını göstermek istiyor, demektir.

Görülsün kelimesi ise; Peygamber Efendimizin (asm.) o âlemlerin sakinlerince görülmelerini ifade eder.