EMR-İ NİSBÎ


Nisbî, “gerçekte olmayıp bir başkasına nispet edilen” mânâsına gelir. Büyük-küçük, sağ-sol, ön-arka, üst-alt birer nisbî emirdir. Bunların hiçbiri mahlûk değildir.

Bak: Emr-i itibarî