"Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehâvet kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakate zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar." cümlesini nasıl anlamalıyız?


İki güzel haslet olan sehavet ve cesaret kadınlarda olursa, aile saadeti noktasındaki bazı sıkıntılara sebep olur.

Erkeğinden daha fazla cesaretli olan, kocasının kendisinden çekindiği bir ailede huzur ve saadet olmaz.

Keza sehavetin de kadınlarda fazla olması halinde, karı koca arasında sadakatsizliğe sebep olabilir. Kadın, istediği şeyi istediğine vermeye başlarsa, huzursuzluk baş gösterir. Bunun içindir ki, bu iki güzel sıfat kadınlar için ahlak-ı seyyieden sayılmıştır.