"Hem insandaki nebâtî ve hayvânî kuvveleri, âkıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letâif-i insaniyeye galebe ettikleri için, çıkmak istemiyorlar." cümlesini izah eder misiniz?


İnsan bitkilerle ve hayvanlarla ortak yönleri olan bir canlıdır. Bitkilerdeki beslenme, büyüme ve üreme kuvveleri hayvanda ve insanda da vardır.

Hayvanlarda bulunan ve insanlarla ortak olan üç kuvve vardır:

- Şehvet;  hayatının devamı için yemeye içmeye ve neslinin devamı için karşı cinse arzu duymak;
- Gadap; kendine zarar verecek şeyden kaçma veya zararlı şeyi bertaraf etme eğilimi;
- Akıl; iyi ve kötüyü, faydalıyı ve zararlıyı fark etme kabiliyeti kuvveleri vardır.

Bütün bu kuvveler hayatın devamı için gerekli olan şartlardır. Fakat insanda bu kuvveler imtihana medar olmak için sınırsız bırakılmıştır. Bu nebatî ve hayvanî hissiyat ve kuvveler bazen o kadar kabarmakta ve şişmektedir ki, akıl, kalp ve ruh gibi insanî taraflarımıza galip gelebilmektedir. Bu yüzden insan inanılmaz hırs, ihtiras ve tutkuların ve akıl almaz öfke, nefret ve zulmün esiri olabilmekte ve akıldan mahrum bir canavar gibi davranabilmektedir.