"Nitekim vâcibin mukaddemesi vâcip, haramın mukaddemesi haramdır." cümlesini açar mısınız?


Nimetin başlangıcı; nasıl nimet sınıfından ise, harama götüren bir şeyin başlangıcı da haram sınıfındandır. İslam dini haramı yasakladığı gibi, harama götüren öncüleri ve yolları da yasaklamıştır.

Mesela; zina haramdır, zinaya sebep olan ya da zinaya yaklaştıran bakmak ve dokunmak da haramdır. Sarhoşluk haramdır, sarhoşluğa sebep olacak maddeler de haramdır.

Aynı şekilde iyilik ve güzellik vacip olduğu gibi, insanı iyiliğe ve güzelliğe götürecek sebep ve vasıtalar da vacip kılınmıştır.

Mesela; namaz vaciptir, namazın mukaddemesi hükmünde olan gusül ve abdest de vaciptir. Cömertlik vacip bir ahlaktır, cömertliği geliştirecek sadaka ve zekat da vaciptir vs...