"Şuarânın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalâlettir. Hayal, onunla fâsık olur." Cümlesini açar mısınız?


Şiirde mübalağa vardır. Tasvir ettiği şeyi olduğundan daha fazla gösterme vardır. Bu ise hayal duygusunun kullanılmasıyla tahakkuk ediyor. Hayret ve muhabbet'e en layık ve ne kadar güzel bir ifade ve üslupla anlatılsa anlatılsın yine kifayetsiz gelecek olan, Cemal ve Kemal-i İlahi'dir.

Nakıs ve kusur hamuruyla yoğrulmuş olan insanı, olduğundan fazla gösteren şair, nihayetsiz Kemal ve Cemal-i İlahi'den bigâne kalırsa, hayal duygusunu yanlış yerde kullanmış demektir, bu ise dalalettir. Hak'tan uzaklaşmak demektir.